Historia Spichlerza

„Jednak jest na terenie Starych Gliwic budowla, która jak się wydaje nawiązuje do średniowiecznych początków. Tą budowlą jest masywny spichlerz nazywany też często dawniej przez mieszkańców „zamkiem”. Spichlerz razem z towarzyszącym mu budynkiem mieszkalnym od wielu lat pobudza wyobraźnię mieszkańców.”

Źródło – zobacz więcej

Pierwsze wzmianki i zachowane ryciny

XIII wiek

Budynek Spichlerza

XIX – XX wiek

Budynek Spichlerza obecnie

XXI wiek

Historia Spichlerza w druku

Menu